Open brief aan de Tweede Kamer #geenhogerebtw

Beste Tweede Kamerlid,


Met het oog op het aanstaande debat over de regeringsverklaring van het kabinet Schoof, dat op 2 juli 2024 wordt beëdigd, richten wij ons tot u met een zeer urgente en dringende kwestie. Wij vertegenwoordigen een breed bondgenootschap van honderden organisaties uit de cultuur-, sport-, media-, boeken-, evenementen- en horecasector. Onze gezamenlijke zorg betreft de voorgenomen btw-verhoging van 9% naar 21% op onze sectoren.

Wij doen een beroep op u om tijdens het debat over de regeringsverklaring, gepland op 3 juli, deze kwestie nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Het is van cruciaal belang dat het nieuwe kabinet wordt verzocht deze btw-verhoging te heroverwegen en bij voorkeur terug te draaien.

In het vervolg van deze brief zetten wij de redenen voor ons verzoek uiteen en in de bijlage schetsen wij kort de potentiële gevolgen van deze maatregel voor onze sectoren en de Nederlandse samenleving als geheel.

Stel u voor: een Nederland zonder betaalbare cultuur, sport, media, boeken of evenementen. Onvoorstelbaar, toch?

Dit is helaas een dreigende realiteit. De verhoging van het btw-tarief van 9% naar 21% zal een extra belasting leggen op de kostbare vrije tijd, nieuwsgierigheid en gezondheid van miljoenen Nederlanders. Denk aan de glimlach van een kind bij zijn eerste voetbalwedstrijd, de ontroering bij een theatervoorstelling, wegdromen bij een mooi boek, losgaan bij een concert en de gezelligheid van een weekendje weg met familie. Dat staat op het spel.

Onze sectoren zijn cruciaal voor het fysieke en mentale welzijn van de samenleving. Ze bieden niet alleen ontspanning, informatie en bevordering van de gezondheid, maar dragen ook bij aan de sociale cohesie in de maatschappij en vorming van onze cultuur.

Door de voorgestelde btw-verhoging zal een weekendje weg met zijn tweeën aanzienlijk duurder worden. Zeven miljoen sporters worden door deze verhoging geraakt in hun sportbeoefening, net als zij die naar een sportwedstrijd of concert gaan. Dit geldt ook voor de miljoenen mensen die in hun vrije tijd muziek maken in een koor of fanfare, of spelen in de plaatselijke toneelvereniging. Zelfs het lezen van een boek wordt extra belast, net als het lezen van een krant.

De btw-verhoging zal als een sloophamer inslaan op de financiële positie van onze sectoren.

De gevolgen zijn ook van grote economische aard. Uit een economische analyse blijkt dat de btw-verhoging zal leiden tot 1,5 miljoen minder bezoeken aan festivals en 900.000 minder bezoeken aan podiumkunsten. De Rijksoverheid gaat er vanuit dat de verhoging van het btw-tarief op sportbeoefening ertoe leidt dat 500.000 Nederlanders stoppen met sporten en investeringen van 3,5 miljoen euro in het amateurvoetbal vallen weg. Daarnaast verwacht 82% van de zzp’ers in de cultuur- en mediasector dat de btw-maatregel hen gaat raken in hun inkomen. Nu al verdienen deze zzp’ers jaarlijks 35% minder dan andere zzp’ers in Nederland. Zij beoordelen hun gemiddelde inkomen van €17.500 per jaar met een rapportcijfer van 6,1. De cultuur- en mediasector zijn verantwoordelijk voor 3,4% van het bruto binnenlandsproduct.

Deze btw-verhoging zal vooral de middenklasse en mensen met een kleine portemonnee raken. Wij weten inmiddels uit (economisch) onderzoek dat na een significante prijsverhoging grote groepen mensen cultuur, sport, horeca en media, dit niet langer kunnen betalen en noodgedwongen moeten afhaken met alle maatschappelijk gevolgen van dien.

Nederland zonder bruisende cultuur, evenementen, horeca, goede boeken en sport? Dat is een Nederland waar niemand in wil leven. Toch?

Gelukkig kunnen wij dit samen oplossen. Wij doen een dringend beroep op u om uw invloed aan te wenden en het kabinet te verzoeken deze lastenverzwaring te heroverwegen. Het is van essentieel belang dat we een alternatief vinden dat de toegankelijkheid van cultuur, sport, horeca, boeken, evenementen en media voor alle Nederlanders waarborgt.

Wij staan klaar om mee te denken over passende oplossingen die zowel tegemoet komen aan de financiële uitdagingen van de overheid als aan het belang van een bloeiend cultureel, sportief en maatschappelijk leven. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een gesprek waarin we onze ideeën kunnen delen en samen kunnen werken aan een aanpak die heel Nederland ten goede komt.

Met vriendelijke groet,

KNVB
NOC*NSF
Koninklijke Horeca Nederland
Kunsten ’92
De Creatieve Coalitie
CPNB
NDP Nieuwsmedia
Platform Ondernemende Sportaanbieders
Vereniging van Evenementenmakers VVEM
BAM popauteurs
CultuurConnectie
De Akademie van Kunsten
De Alliantie van Evenementenbouwers
De Federatie Auteursrechtbelangen
De Nederlandse Vechtsportbond
De Nederlandse Vereniging van Journalisten
De Popcoalitie
De Zaak Nu
ENCORE
Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie
Erfgoedplatform
FNV Horecabond
Federatie Beeldrechten
Federatie Creatieve Industrie
Federatie Cultuur
Goede Doelen Nederland
KVGO
Koninklijke Boekverkopersbond
Koornetwerk Nederland
Kunstenaarsvereniging Sint Lucas
Kunstenbond
Mediafederatie
Museumvereniging
Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)
Platform ACCT
Supporterscollectief
Taskforce Culturele en Creatieve Sector
VNJJ
VNPF
VOB
VTTE Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen
VVTP
Vereniging Rembrandt
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)
VvNO