Welke gevolgen heeft verhoging van het btw-tarief voor (grens)regio’s?

▸Ongeveer een derde van de inwoners in Nederland woont op 30 kilometer afstand van de grens, dat is een afstand die als een redelijke afbakening voor een grensstreek genomen kan worden. Daarmee is de reikwijdte van mogelijke grenseffecten duidelijk, vooral voor een provincie als Limburg met vaak zelfs twee grenzen binnen 30 kilometer afstand. In beginsel betekent de btw-verhoging dat voor Nederlandse bedrijven in de grensstreek een potentieel concurrentievoordeel verandert in een potentieel concurrentienadeel. Uit een flitspeiling van De Creatieve Coalitie en Kunsten ’92 blijkt dat 92% van de respondenten, bestaande uit culturele instellingen en werkenden, verwacht dat een hoger btw-tarief tot verschraling gaat leiden in bepaalde regio’s.