Waarom is het belasten van cultuur, sport, boeken, horeca en media een slecht idee?

Het legt een extra belasting op je kostbare vrije tijd, je nieuwsgierigheid en je gezondheid. Sport beoefenen houdt je fysiek fit. Het bijwonen van een concert of voetbalwedstrijd draagt bij aan je mentale welzijn. Een krant of dagblad houdt je geïnformeerd over wereldgebeurtenissen. Een boek lezen vergroot je wereld, ontspant, verrijkt en verdiept en een aangenaam hotelverblijf is onmisbaar voor een geslaagd weekendje weg.

â–¸Cultuur: Het verhogen van het btw-tarief is een sluipmoordenaar. Het is een verdekt opgestelde financiële aanslag met grote gevolgen. De verhoging van het tarief maakt kunst, cultuur en creativiteit voor (amateur)beoefenaars en publiek minder toegankelijk en duurder. Het brengt bestaanszekerheid en een normaal inkomen van kunstenaars en artiesten verder in gevaar. Het gaat ten koste van de programmering. Kortom, cultuur wordt voor iedereen duurder en het verarmt de sector.

â–¸Sport: Zeven miljoen sporters, individueel en in clubverband, gaan meer betalen voor sport beoefenen en sport kijken. Voor veel mensen kan dit betekenen dat zij sport niet langer kunnen betalen en er mee moeten stoppen.

â–¸Hotels: Een groot deel van de hotelovernachtingen in Nederland wordt door particulieren uit Nederland geboekt. Die gaan privé meer betalen voor hun hotelovernachtingen. (Privépersonen kunnen de btw niet verrekenen; van de bijna 62 miljoen hotelovernachtingen in Nederland is bijna 45 miljoen leisure (privé)).

â–¸Nieuwsmedia: Door de btw-verhoging worden kranten, tijdschriften en andere nieuwsmedia duurder. Dit leidt ertoe dat minder mensen er toegang toe hebben waardoor ze slechter geïnformeerd zijn over actualiteiten ook in hun eigen regio. Want vooral regionale en kleine nieuwstitels dreigen sterk te krimpen of te verdwijnen. De diversiteit van nieuwsmedia verslechtert.

â–¸Boeken: Lezen vergroot je wereld, het ontspant, verrijkt en verdiept. Lezen stimuleert de taalvaardigheid en dat is heel belangrijk in het dagelijks leven en voor de ontwikkeling van goed geïnformeerde en mondige burgers – in de maatschappij, op school en op de arbeidsmarkt. Lezen is onmisbaar voor ons mentale welzijn. Een verhoging van de btw maakt boeken voor veel mensen te duur. Dat gaat ten koste van ons persoonlijk welzijn en schaadt de economie en de samenleving als geheel.