De voorgenomen btw-verhoging is een extra belasting op jouw cultuur, sport, horeca en media. Het is een extra belasting op je kostbare vrije tijd, op je nieuwsgierigheid, op het toejuichen van je favoriete voetbalteam, op het boek dat je wilt lezen, op je schilderij aan de muur, op je fanfare in de buurt, op een hotelovernachting in het land, op het tijdschrift in de trein, op de kickboksschool in de wijk, en op de krant die je op de hoogte houdt van de wereld om je heen. #geenhogerebtw


Waarom is het belasten van cultuur, sport, boeken, horeca en media, een slecht idee?

Het legt een extra belasting op je kostbare vrije tijd, je nieuwsgierigheid en je gezondheid. Sport beoefenen houdt je fysiek fit. Het bijwonen van een concert of voetbalwedstrijd draagt bij aan je mentale welzijn. Een krant of dagblad houdt je geïnformeerd over wereldgebeurtenissen. Een boek lezen vergroot je wereld, ontspant, verrijkt en verdiept en een aangenaam hotelverblijf is onmisbaar voor een geslaagd weekendje weg.

Cultuur: Het verhogen van het btw-tarief is een sluipmoordenaar. Het is een verdekt opgestelde financiële aanslag met grote gevolgen. De verhoging van het tarief maakt kunst, cultuur en creativiteit voor (amateur)beoefenaars en publiek minder toegankelijk en duurder. Het brengt bestaanszekerheid en een normaal inkomen van kunstenaars en artiesten verder in gevaar. Het gaat ten koste van de programmering. Kortom, cultuur wordt voor iedereen duurder en het verarmt de sector.

Sport: Zeven miljoen sporters, individueel en in clubverband, gaan meer betalen voor sport beoefenen en sport kijken. Voor veel mensen kan dit betekenen dat zij sport niet langer kunnen betalen en er mee moeten stoppen.

Hotels: Een groot deel van de hotelovernachtingen in Nederland wordt door particulieren uit Nederland geboekt. Die gaan privé meer betalen voor hun hotelovernachtingen. (Privépersonen kunnen de btw niet verrekenen; van de bijna 62 miljoen hotelovernachtingen in Nederland is bijna 45 miljoen leisure (privé)).

Nieuwsmedia: Door de btw-verhoging worden kranten, tijdschriften en andere nieuwsmedia duurder. Dit leidt ertoe dat minder mensen er toegang toe hebben waardoor ze slechter geïnformeerd zijn over actualiteiten ook in hun eigen regio. Want vooral regionale en kleine nieuwstitels dreigen sterk te krimpen of te verdwijnen. De diversiteit van nieuwsmedia verslechtert.

Boeken: Lezen vergroot je wereld, het ontspant, verrijkt en verdiept. Lezen stimuleert de taalvaardigheid en dat is heel belangrijk in het dagelijks leven en voor de ontwikkeling van goed geïnformeerde en mondige burgers – in de maatschappij, op school en op de arbeidsmarkt. Lezen is onmisbaar voor ons mentale welzijn. Een verhoging van de btw maakt boeken voor veel mensen te duur. Dat gaat ten koste van ons persoonlijk welzijn en schaadt de economie en de samenleving als geheel.

Wat zijn de financiële gevolgen voor Nederlanders als de btw-verhoging doorgaat?

▸Het verhogen van het btw-tarief van 9% naar 21% voor cultuur, sport, boeken, media en logies, levert de belastingdienst in totaal ieder jaar 2.165 miljoen euro op. We gaan met z’n allen dus ruim 2 miljard euro extra per jaar betalen.

▸Wat betekent dat voor een willekeurige Nederlander? Een voorbeeld. Een weekendje weg naar Katwijk aan Zee pakt voor twee personen al snel €45,- duurder uit door deze belastingverhoging. Bijvoorbeeld, een avondje uit naar ‘Soldaat van Oranje’ kost je €19,40 meer aan btw. Een hotelovernachting komt daardoor op €16,50 extra aan btw. De volgende dag een voetbalwedstrijd bijwonen van ADO Den Haag zal je €7,15 meer aan btw kosten. En een boek bij het ontbijt? Reken op 2 á 3 euro meer door de btw-verhoging voor kinderen, tieners, studenten, volwassenen, ouders en ouderen.

Worden ‘hogere inkomens’ harder geraakt door de btw-verhoging op boeken, kranten en cultuur?

▸Nee. Er zijn nauwelijks verschillen in de vraag naar culturele diensten tussen inkomensgroepen. Het bestedingsaandeel cultuurconsumptie van huishoudens is gemiddeld 1,2%, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de laagste inkomensgroepen is dit 1,0%. Voor de hoogste inkomensgroepen 1,3%. Een hogere btw, je belast er echt elke burger mee!

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging op de (grens)regio’s?

▸Ongeveer een derde van de inwoners in Nederland woont op 30 kilometer afstand van de grens, dat is een afstand die als een redelijke afbakening voor een grensstreek genomen kan worden. Daarmee is de reikwijdte van mogelijke grenseffecten duidelijk, vooral voor een provincie als Limburg met vaak zelfs twee grenzen binnen 30 kilometer afstand. In beginsel betekent de btw-verhoging dat voor Nederlandse bedrijven in de grensstreek een potentieel concurrentievoordeel verandert in een potentieel concurrentienadeel. Uit een flitspeiling van De Creatieve Coalitie en Kunsten ’92 blijkt dat 92% van de respondenten, bestaande uit culturele instellingen en werkenden, verwacht dat een hoger btw-tarief tot verschraling gaat leiden in bepaalde regio’s.

Wat de btw-verhoging met de vraag naar cultuur, sport, boeken, horeca en media?

▸Voor sommige sectoren zijn de economische effecten hiervan onderzocht. De prijselasticiteiten van de vraag naar culturele goederen en diensten hebben een negatieve waarde. Dat betekent dat hogere prijzen tot minder vraag leiden, zo luidt de conclusie van Goudriaan Economics.

Wij zijn een breed bondgenootschap van partijen uit de cultuur, sport, media, evenementenbranche en horeca. Deze organisaties zijn bij de campagne aangesloten.

▸KNVB, NOC*NSF, Koninklijke Horeca Nederland, Kunsten ’92, De Creatieve Coalitie, CPNB, NDP Nieuwsmedia, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Vereniging van Evenementenmakers VVEM, BAM! popauteurs, CultuurConnectie, De Akademie van Kunsten, De Alliantie van Evenementenbouwers, De Federatie Auteursrechtbelangen, De Nederlandse Vechtsportbond, De Nederlandse Vereniging van Journalisten, De Popcoalitie, De Zaak Nu, ENCORE, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, Erfgoedplatform, FNV Horecabond, Federatie Beeldrechten, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, Goede Doelen Nederland, KVGO, Koninklijke Boekverkopersbond, Koornetwerk Nederland, Kunstenaarsvereniging Sint Lucas, Kunstenbond, Mediafederatie, Museumvereniging, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), Platform ACCT, Supporterscollectief, Taskforce Culturele en Creatieve Sector, VNJJ, VNPF, VOB, VTTE Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen, VVTP, Vereniging Rembrandt, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), VvNO.

Ik vertegenwoordig een organisatie/bedrijf en wil jullie actie steunen.

▸Dat is goed om te horen. Op deze pagina kun je (online) materiaal vinden over onze boodschap. Wil jij je als organisatie aansluiten bij onze actie? Neem dan contact met ons op.